© Nosrat Panahi Nejad " Abbas Kiarostami Teheran" 1995

INTRODUZIONE AL VOLUME ” CINEMA SECONDO KIAROSTAMI” مدخل نوشته شده توسط عباس کیا رستمی بر کتاب سمینار “سینما به روایت کیارستمی” در شهر پا لرمو که در سال 1996 انجام شد

 مدخل نوشته  شده توسط عباس کیا رستمی برکتاب سمینار” سینما به روایت عباس کیا رستمی”  در شهر پا لرمو  که در سال 1996 انجام شد SEI ANNI DOPO شش سال بعد IN CERCA DI UN MIRAGGIO TROVAI L’ACQUA SENZA ALCUNA SETE di Abbas Kiarostami Scrivo questa prefazione sollecitato dall’incontro con i curatori del volume (1) […]

Copyright © Nosrat Panahi NejadRitratto di M.R. Lotfi

Giovane suonatore di Tar تار زن جوان

  di Nosrat Panahi Nejad La parola Tar in lingua persiana significa corda. Si pensa che da questo nome derivino l’indiano Sitar e l’arabo qitare, da cui a sua volta proviene la parola  chitarra. Anche se l’esatta origine dello strumento non può essere localizzata, si può affermare  che il Tar nacque nei territori occupati o influenzati […]

© Nosrat Panahi Nejad Renato Tosini Luglio 2015

Renato Tosini Solitudine

Film muto di Nosrat Panahi Nejad  

Laleh Zar_Cafe Pars 1320

Laleh-zar Street لاله زار

        Laleh-zar Street لاله زار è il nome di una vecchia strada sito nel centro storico di Teheran. Un tempo era il simbolo della novità e dell’arte iraniana.  Oggi dominato dai piccoli negozi che vendono solo elettrodomestici. All’interno di questa strada , oltre Grande Hotel, si trovavano la maggior parte dei teatri di […]

© Nosrat Panahi Nejad  "franco Scaldati"

Franco Scaldati ” La religiosità” di Nosrat Panahi Nejad

Franco Scaldati “La religiosità” di Nosrat Panahi Nejad il pozzo di scaldati teatro senza tempo di Guido Valdini Spettacolo che lui non vide (almeno in quell’ edizione) e che perciò affronta con un occhio curioso, meno coinvolto e più disponibile allo spaesamento. Il film si proietta venerdì al l’ Auditorium della Rai (viale Strasburgo 19), […]

©Nosrat Panahi Nejad " Paesaggio n.37" Sicilia

به روز / Miglior giorno

http://meykhane.altervista.org/laboratorio-di-poesia-e-traduzione-poetica.html MEYKHANE. Voci e memorie persiane VIII (2018) Laboratorio di scrittura e traduzione کارگاه نگارش ادبی و ترجمه ”  به روز “ از نصرت پناهی نژاد   بالا  پایین پایین  بالا نظر در نظر هر تنهایی گفتمانی شد با خدا و کنکاشی در حسر انسان 1 کلاغ ها بدون بروز هجایی از منقار در پس […]

foto nosrat539

راز

MEYKHANE. Voci e memorie persiane VII (2017) Laboratorio di poesia e traduzione. Poeti e scrittori persiani d’Italia  http://meykhane.altervista.org/laboratorio-di-poesia-e-traduzione-poetica.html نصرت پناهی نژاد راز پرده را باز کردیم .پرده ای دگر نمایان شد :گفتیم !پرده در پرده است بسا همین گون که سیاق مان پرُ پرده پرُ پرده تر می شود. پس باز ایستادیم از تلاش تا […]

© Nosrat Panahi Nejad "mercato del Capo di Porta Carini a Palermo"

“…و صبح هنوز ها دارد تا رویت”

  1 گفتیم شیخا چه ساحت گفتیم شیخا چه باید دلمان‌ دله روحمان رویه !ما هم ماهیم! ما هم ماهیم 2 آی آی این چه بازاری است !پرز سر گیجه پر از ادا و صِّور سطحی معرفت ها !از یونان تا پارس  تا تازیان اکنون درد ساقی در طناب شیراز شرابی است ریخته در ذلمت […]

© Nosrat Panahi Nejad Pianoforte

آسانسور و پیانو “Ascensore e pianoforte”

Poeti e scrittori persiani d’Italia Laboratorio di poesia e traduzione کارگاه شعر و ترجمه Nosrat Panahi Nejad Asansor va piano (2017) http://meykhane.altervista.org/laboratorio-di-poesia-e-traduzione-poetica.html “Ascensore e pianoforte” di Nosrat Panahi Nejad تزیین سحر در نور و با نور آغاز شد در آنی باد در باد خود کاشته !از پیش ِپیش ها طوفان طلب نمود و طوفان شد قسمت اول […]

DSCN8869

Abbas Kiarostami “Doors and Memories” BOOM Gallery, Teheran, Winter 2016

by Nosrat Panahi Nejad     Reality and  Beauty “Doors and Memories” BOOM Gallery, Teheran, Winter 2016 “Doors and Memories” is, no doubt, the most distinct, challenging photography collection Abbas Kiarostami has ever produced. The collection comprises simple and somewhat enigmatic pictures of magnificent locked up doors often found at the far end of old, […]

Nosrat Panahi Nejad " Abbas Kiarostami A Palermo, 1996"

Omaggio ad Abbas Kiarostami

di  Nosrat Panahi Nejad *E come dice il poeta Khalim: l’essenza delle vita è in due giorni: in uno ci si dedica a legare il proprio cuore e, nell’ altro a distaccarlo! افسانه حیات دو روزی نبود بیش  آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت  یک روز صرف بستن دل شد به این […]

© Nosrat Panahi Nejad Zurich Niederdorf Str

Zurich Niederdorf -Str.

di  Nosrat Panahi Nejad Il Niederdorf (nel linguaggio popolare Dörfli ) fa parte della città vecchia di Zurigo, in Svizzera e forma una gran parte della zona Rathaus situato nel quartiere Kreis . Al centro di Villabassa è la chiesa Grossmünster , strade e Münstergasse Niederdorfstrasse parallelo al Limmatquai, costituiscono la spina dorsale del quartiere. […]

حسین با ساز

Ostad Hossein Yahaghi (1903-1968), Brief tribute with song of “Bi-Khabar”

      Ostad Hossein Yahaghi (1903-1968), Brief tribute with song of “Bi-Khabar” di  Nosrat Panahi Nejad La canzone Bi-Khabari, opera del maestro Hossein Yahaghi con i  versi del poeta Navab Safa, è stata composta nel 1946. Nel 1961 Radio Iran ha dedicato un programma alla genesi di questa opera. Da questo programma radiofonico del […]

Copyright © Nosrat Panahi Nejad "l'enigma del  sorriso"

L’enigma del sorriso la vita biologica di un’immagine

di Nosrat Panahi Nejad   © Nosrat Panahi Nejad  L’enigma del sorriso ” La vita biologica di un’immagine”, Lipari-San Vito 2016   ********** Da Wikipedia, l’enciclopedia libera Il Ritratto d’uomo o Ritratto d’ignoto marinaio è un dipinto a olio su tavola (31×24,5 cm) di Antonello da Messina, datato tra il 1465 e il 1476 circa e conservato […]

loggia-fotografica-di-enrico-seffer

I Seffer

Torna all’indice   enrico@sefferhouse.eu Mostra fotografica a cura di NOSRAT PANAHI NEJAD  Nel 1996, per tutto il mese di maggio, nei locali del ridotto del Teatro Biondo, in via Roma, è rimasta esposta la mostra “Loggia Fotografica Seffer (1860-1870)” curata da NOSRAT PANAHI NEJAD . Sono esposte stampe originali su carta d’epoca e stampe tratte […]

© Nosrat Panahi Nejad  sonno 08

MEYKHANE میخانه – صداها و خاطرات ایرانی 2015

 © Nosrat Panahi Nejad ” Sonno”, 1994, Palermo © Nosrat Panahi Nejad ” La vaga infanzia”, 1973, Mar Caspio *******  MEYKHANE / میخانه – صداها و خاطرات ایرانی voci e memorie persiane Anno VI, 2016 Editoriale 1 febbraio 2016 I “Quaderni di Meykhane”, giunti al quinto anno di attività si rinnovano e ampliano nei contenuti. […]

© Nosrat Panahi Nejad Renato Tosini Luglio 2015

Renato Tosini, Solitudine

di Nosrat Panahi Nejad                                              

© Nosrat Panahi Nejad

Ospedale delle bambole ovvero si riparano bambole

 Un ospedale delle bambole in partenopeo vicolo colmo di presepi Abili mani sopra vestigia inanimate di gomma antica in mimesi di umana sembianza intrisa di memoria,  di qualche lontano odore arabo/ispanico o persico di re magi Di passaggio per dominio o conoscenza di stessi festosi vicoli e portoni alti alti sino alle stelle sino al […]

© Nosrat Panahi Nejad "Pellicola e il mio corpo 42, Cine studio Obraz , Milano, 1979"

La pellicola e il mio corpo, performance , Cine studio Obraz Milano 1979

La pellicola e il mio corpo di  Nosrat Panahi Nejad Documentazione fotografica della Performance eseguita all’inaugurazione della mostra “il cordone auvulso” Cine Studio Obraz Milano 1979 Maggio 1979. All’inaugurazione della mia prima mostra italiana allestita nelle sale di  Cine Studio Obraz,  in quegli anni il cinema d’essai più importante a Milano, eseguii questa performance con la […]

Copyright © Nosrat Panahi Nejad " grafia di di Antonio Pizzuto 01"

La grafia di Antonio Pizzuto

Nosrat Panahi Nejad “La grafia di Antonio Pizzuto”
La grafia di uno scrittore rappresenta l’elemento più intimo e prossimo all’essere dello scrittore.
Essa è il punto finale di un tumulto e di una fluidità tutta (interiore) racchiusa in sé e che si manifesta soltanto tramite la forma “danzante” delle lettere la cui essenza gode dalla perfetta aderenza psichica e mentale di chi la produce…

Anghelos 01

Documentazione teatrale con il telefonino: Anghelos, Workshop a cura di Donadoni-Battistini, Teatro Garibaldi alla Kalsa, Palermo

di Nosrat Panahi Nejad. Documentazione teatrale con il telefonino: la Fluidità del testo/luogo ma anche la fluidità del mezzo. Ai fini di una documentazione non è più necessario una particolare autorevolezza del mezzo. Ogni strumento, nell’epoca della totale polverizzazione iconica, può, pizzutianamente, rendersi partecipe….

Il pozzo dell'immagine di nosrat Panahi Nejad (2)

Il pozzo del teatro Il pozzo del teatro Conversazione con Franco Scaldati

Quaderni del Sarto Quaderno II Il pozzo del teatro Conversazioni con Franco Scaldati Gaspare Cucinella Melino Imparato Fabio Cangialosi di Nosrat Panahi ejad A cura di Luisa Mazzei Postfazione di GuidoValdini Un ricordo di Giosuè Calaciura Il pozzo dell’immagine di Nosrat Panahi Nejad Associazione Compagnia di Franco Scaldati       Dare voce e prendere […]

© Nosrat Panahi Nejad " The book's visual elegance"

MEYKHANE voci e memorie persiane

I “Quaderni di MEYKHANE”, rivista bilingue (persiano-italiano) censita dal MIUR con peer review anonimo, a uscita annuale, si propongono da un lato di mettere a confronto le diverse anime  –  d’Iran e della diaspora – della letteratura persiana d’ogni tempo, in traduzione italiana o in traduzione con testo originale a fronte; e, dall’altro, di documentare le tante “memorie” di italiani e di iraniani che, attraverso viaggi e scambi, hanno contribuito a far avvicinare e meglio conoscere i rispettivi paesi. La raccolta di materiali da pubblicare…